Uddannelse til Kranio Sakral Terapeut

På skolen Bedre Funktion – Bedre Liv kan du uddanne dig til Kranio Sakral Terapeut. Det sker i trygge rammer med tæt kontakt til mig som underviser. Små hold, så der altid er tid og plads både til læring og tvivl.

Hos Bedre Funktion – Bedre Liv lærer du bl.a. teknikker, som der blev undervist i på Stanley Rosenberg Instituttet. Der undervises i meget blid Biomekanisk og Energetisk KST, men du vil også blive introduceret til Biodynamisk KST. Undervisningsmaterialet bliver løbende justeret og ny viden taget ind.

Uddannelsen består af følgende 8 kurser

– Basiskursus – Det blide tryk
– KST I – Det kranio-sakrale system og vejrtrækningen
– KST II – Rygsøjlen, kraniebunden og ansigtsknoglerne
– KST III – Kraniets motor – her arbejdes der bl.a. med kraniets “motorled” S/B-leddet
– Bindevævskursus – Hvordan arbejder vi med Fascia?
– KST III+ – Social Engagement og energetisk arbejde
– Børnekursus I – Arbejdet med børn fra 0-2 år
– Børnekursus II – Arbejdet med børn fra 3-14 år
Herefter afholdes eksamen.

Efter uddannelsen tilbyder jeg bl.a. kursus i:
– Særlige behov – Behandling af børn og voksne med særlige behov
– Emnedage – Dage med fokus på specielle emner
– Ekstra supervision – Efter behov kan supervisionsdage opsættes med kursister der gerne vil have repeteret og cementeret forskellige teknikker

RAB-certificering

Ønsker du at blive RAB certificeret og momsfritaget, kræver SKAT, at du har 250 timer i Kranio Sakral terapi og 400 timer i Anatomi, Fysiologi, Sygdomslære, Psykologi og andre alternative behandlingsformer. Derudover skal du have 10 timer i Klinikdrift.
Uddannelsen i Kranio-Sakral Terapi er på 256 timer og opfylder kravene til RAB-certificering.
Anatomi, fysiologi, patologi og psykologi og klinikdrift
Den Sundhedsfaglige Basisuddannelse: anatomi, fysiologi, sygdomslære og psykologi udbydes af læge Kjeld Bruun-Jensen/Forlaget Pons, www.anatomi-fysiologi.dk. Det er Kjeld Bruun-Jensens bøger, som andre udbydere af samme kurser underviser efter.
Hvis du ønsker at tage anatomi, fysiologi m.v. et andet sted, er du selvfølgelig velkommen til det. Har du allerede taget fagene, skal du blot forevise dine eksamenscertifikater, og de vil blive inkluderet i det endelige eksamensbevis.

Klinikvejledning

Underviser: Gert Ladefoged Jensen
Kurset er et én-dags kursus, hvor vi kommer omkring:
– Skats regler vedr. moms, lønsumsregistrering og regnskab.
– Lovgivning og forhold vedr. RAB-godkendelse.
– GDPR (EU dataforordningen) vedr. journalføring og opbevaring.
– Regler vedr. markedsføring af sundhedsydelser.
– Diverse myndigheder.
– Forsikringsforhold i klinikken.
– Betalingsforhold, kontant/kort?
– Terapeutens rolle.
– Hygiejne.
– Arbejdsforhold
– Koda afgift.
– Samt meget mere som du måske ikke lige selv har tænkt på i forbindelse med start af egen klinik.

6. december 2019
Efterår 2020
Pris kr. 1500

Herefter kan du blive RAB-godkendt. Du kan læse mere om RAB-godkendelse og momsfritagelse her (https://www.skat.dk/skat.aspx?oId=1906457)