KST III+

Social Engagement og energetisk arbejde

Et af hovedformålene med dette kursus er at gøre dig i stand til at vurdere tilstanden i det autonome nervesystem og arbejde målrettet med at afbalancere og optimere dette. Det autonome nervesystem (ANS) er det, der styrer vores vitale, ikke viljestyrede funktioner. Det autonome nervesystem betinger vores overlevelse.

Vi arbejder videre med de dybereliggende strukturer i kraniet på en mere energetisk måde. Vi lærer at optimere funktionen af det sociale nervesystem gennem arbejde med 5., 7., 9., 10. og 11. kranienerve, hvis funktion betinger vores evne til at fungere socialt. Herved bliver vi i langt højere grad i stand til at vurdere tilstanden i det autonome nervesystem og at afbalancere dette. Det gør os velforberedte til at møde stressramte og depressive klienter.

Forudsætning: KST III og Bindevævskursus

3. – 5. maj 2024
Supervisionsdag 12. juni 2024

4 dage (kl. 9-17)
Pris: kr. 5.600